[metaslider id=161]

EUROPESE CERTIFICERINGSSCHEMA’S

Op grond van artikel 42 lid 1 AVG (ondergebracht in Afdeling 5, ‘Gedragscodes en Certificering’) bevorderen de lidstaten, de toezichthoudende autoriteiten, het Comité en de Commissie, met name op Unieniveau, de invoering van certificeringsmechanismen voor gegevensbescherming en gegevensbeschermingszegels en -merktekens waarmee kan worden aangetoond dat verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers bij verwerkingen in overeenstemming met deze verordening handelen. Er wordt ook rekening gehouden met de specifieke behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen.

Tot op heden zijn voor opleidingen op het gebied van privacy en dataprotectie geen vastgestelde certificeringseisen gepubliceerd. Noch zijn er competentieprofielen afgegeven voor privacy en dataprotectie specialisten. Met belangstelling kijkt de Nederlandse Privacy Academie (NPA) ter zake uit naar officiele bekendmakingen van bovengenoemde instanties. 

 

KWALITEITSPROGRAMMA VAN DE NEDERLANDSE PRIVACY ACADEMIE

In afwachting van (en in anticipatie op) nadere certificeringsschema’s hecht de Nederlandse Privacy Academie (NPA) aan hoogwaardige eisen aan de kwaliteit van haar opleidingen. Als eerste opleidingsinstituut in Nederland dat zich sinds 2007 toelegt op enkel opleidingen op het gebied van privacy en dataprotectie, biedt zij speciaal ontwikkelde vakliteratuur voor studenten, onder andere in de vorm van een ‘Studiepakket Privacy & Dataprotectie’.

 

ACCREDITATIE VAN NPA OPLEIDINGEN PRIVACY & DATAPROTECTIE

Op verzoek deelnemers of werkgevers kunnen de meeste opleidingen van de Nederlandse Privacy Academie (NPA) worden geaccrediteerd door de desbetreffende beroepsorganisaties in het kader van bijvoorbeeld permanente educatie (zogenaamde PE punten). Hieraan zijn eventueel extra kosten verbonden die vooraf worden afgestemd. 

 

ACCREDITATIE AANVRAGEN VAN NPA OPLEIDINGEN PRIVACY & DATAPROTECTIE

Heeft u een vraag over accreditaties van onze privacy opleidingen of wenst u een accredidatie aan te vragen bij een beroeps – of bedrijfsorganisatie voor een van de opleidingen van de Nederlandse Privacy Academie (NPA), neem dan gerust contact met ons op via accreditatie@privacyacademie.nl. De Nederlandse Privacy Academie verzorgt de verdere aanvraag (tegen onkostenvergoeding) van de gewenste accreditatie.

 

STUDIEPAKKET PRIVACY & DATAPROTECTIE

NEDERLANDSE PRIVACY ACADEMIE OPTIES VOOR E-LEARNING PRIVACY & DATAPROTECTIE