CURSUS KERNPUNTEN AVG PRIVACY & DATAPROTECTIE

[metaslider id=117]

 

KERNPUNTEN AVG PRIVACY & DATAPROTECTIE (BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS)

Art. 24 lid 1 van de AVG luidt als volgt, “Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd.”

Wat betekent deze bepaling in de kern voor uw organisatie? Dat staat centraal tijdens deze zeer interessante Cursus Kernpunten AVG Privacy & Dataprotectie (Bescherming Persoonsgegevens). Deze cursus is een inititatief van het Nederlands Privacy Compliance Instituut (NPCI) waarbij praktische implementatie van de AVG centraal staat.

Theorie, praktijk en praktische vaardigheden voor het effectief beschermen van persoonsgegevens worden afgewisseld.

In combinatie met het Studiepakket Privacy & Dataprotectie is de leercurve optimaal.

Inhoudelijk en organisatorisch (data, tijden en locaties) is deze cursus gelijk aan de Workshop EU GDPR (AVG) Implementatie in 5 Stappen.

Onder andere de volgende onderwerpen komen tijdens deze unieke workshop aan bod. 

 • GDPR| AVG Implementatiewet
 • GDPR |AVG Implementatieplan (strategische fasen)
 • GDPR |AVG Implementatieprocessen
 • GDPR | AVG Compliance in 5 STAPPEN
 • GDPR | AVG en de rol van de DPO | FG bij implementatie (zie DPO Update)
 • GDPR | AVG en de rol van het (lijn)management bij implementatie
 • DO’s en DON’Ts bij het implementeren van de EU GDPR | AVG

PRAKTISCHE INZICHTEN VOOR IMPLEMENTATIE  

Bij de invulling van de in art. 39 AVG genoemde taken van de DPO (FG) komt in de praktijk veel om de hoek kijken. Als ‘schaap met 5 poten’ wordt veel van deze belangrijke functie verwacht. Om de DPO (FG) op een praktische wijze te ondersteunen bij de invulling van taken, komen tijdens deze Update voor de DPO (FG) onder andere de volgende aspecten aan de orde.

 • Rol, positie en taken van het implementatieteam (Privacy & Dataprotectie Office)
 • Profielsamenstelling van het implementatieteam
 • Alignment met privacyvisie, missie en strategie
 • Implementatiematrix GDPR | AVG
 • Implementatie transponeringstabel privacy principes
 • Implementatie van harde en zachte privacynormen
 • Implementatie van hard en soft controls
 • Implementatie transponeringstabel privacy principes
 • Implementatie transponeringstabel rechten van betrokkenen
 • Implementatie transponeringstabel bewerkersovereenkomsten
 • Implementatie transponeringstabel gegevensverstrekking buiten de EU
 • Implementatie van bezwaar-, beroep- en klachtenprocedures
 • Implementatie, toezicht, rol, positie en taken van de DPO|FG volgens de EU GDPR|AVG
 • Implementatie en informatieplicht van de DPO|FG volgens de EU GDPR|AVG
 • Implementatie en adviesplicht van de DPO|FG volgens de EU GDPR|AVG
 • Implementatie en de rol van PIA’s (Privacy Impact Assessments) volgens de EU GDPR|AVG
 • Implementatie en risicobeoordelingen PIA (Privacy Impact Assessments) volgens de EU GDPR|AVG
 • Implementeren en evidence produceren volgens de EU GDPR|AVG
 • Implementatie en Data Governance volgens de EU GDPR|AVG
 • Geheimhoudingsplicht van het implementatieteam volgens de EU GDPR|AVG
 • Overige onderwerpen die relevant zijn voor een praktische implementatie

OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN

 • GDPR | AVG Implementatiewet
 • GDPR | AVG Compliance in 5 STAPPEN (ochtendprogramma)
 • TAKEN & ROLLEN VAN DE DPO|FG bij de implementatie van de GDPR | AVG
 • POSITIONERING VAN DE DPO| FG in de GDPR|AVG
 • RELATIE VAN DE DPO|FG met de AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
 • GDPR Referentieschema voor de DPO|FG
 • DO’s en DON’Ts voor de DPO|FG
 • EN VEEL MEER

In het kader van verdieping in diverse aspecten van privacy & dataprotetie  kan een keuze worden gemaakt uit meerdere verdiepende modules die verspreid over het jaar worden verzorgd. Voor een overzicht van de meer dan 20 verdiepende modules, klik hier.

DE CURSUS KERNPUNTEN AVG PRIVACY & DATAPROTECTIE (BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS)

wordt verzorgd op de volgende locaties, data & tijden

 

UTRECHT   19 MAART 2018 | 10:00 – 12:30

UTRECHT    14 MEI 2018 | 10:00 – 12:30

UTRECHT    18 MEI 2018 | 10:00 – 12:30

UTRECHT    17 JULI 2018 | 10:00 – 12:30

UTRECHT    17 SEPTEMBER 2018 | 10:00 – 12:30

UTRECHT    20 NOVEMBER 2018 | 10:00 – 12:30

UTRECHT    15 SEPTEMBER 2018 | 10:00 – 12:30

UTRECHT 15 JANUARI 2019 | 10:00 – 12:30

 

 

DEZE OPLEIDING KAN OOK INCOMPANY WORDEN VERZORGD

INSCHRIJVINGSFORMULIER ZIE HIERONDER

NA AFLOOP …

Na het volgen van deze Update beschikt de deelnemer over voldoende kennis en praktische handvatten voor het uitoefenen van de werkzaamheden conform de EU GDPR | AVG. Centraal staat een logische compliance-aanpak op het gebied van privacy & dataprotectie dankzij een logisch opgebouwde stappenplan op basis van een ‘checklist’ benadering waarbij praktische tips worden besproken voor het maken van praktische checklists op maat.

Na afloop beschikt u over een uniek studiepakket privacy & dataprotectie, voldoende kennis, praktische tools en checklists om – op hoofdonderdelen – als Data Protectie Officer (DPO)  – in Nederland ook wel Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) genoemd – in de praktijk aan de slag te gaan. 

Na afloop van deze opleiding verkrijgt u een door de Nederlandse Privacy Academie (NPA) erkende Certificaat van Deelname en wordt u opgenomen in het Nederlands Register voor Privacy Opleidingen (NRPO).

Als NPA alumnus kunt u altijd terugvallen op uw docenten (ervaren privacy specialisten) die u met de nodige inzichten in de (soms complexe) praktijk ter zijde kunnen staan en heeft u recht op interessante kortingen (bijvoorbeeld bij de aanschaf van literatuur, deelname aan symposia et cetera).

ONDER ANDERE GESCHIKT VOOR

 • DATA PROTECTIE OFFICERS (DPO’S)
 • FUNCTIONARISSEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING (FG’S)
 • PRIVACY OFFICERS
 • PRIVACY COMPLIANCE OFFICERS
 • PRIVACY SECURITY OFFICERS
 • CERTIFIED INFORMATION PRIVACY OFFICERS (CIPP)
 • DATA OFFICERS

OOK INTERESSANT VOOR

 • COMPLIANCE OFFICERS
 • CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICERS (CISO’S)
 • SECURITY OFFICERS
 • INFORMATION MANAGERS
 • OVERIGE GEINTERESEERDEN

 

UW INVESTERING

De kosten voor het volgen van de praktijkgerichte Opleiding Data Protection Officer (DPO/FG) zijn als volgt

€ 395 (ex 21% btw) inclusief dagarrangement

€ 395 (ex 21% btw)  voor kandidaten die recht hebben op een scholingsvoucher (de facto is deze opleiding kosteloos)

OFFERTE OP MAAT VOOR SPECIALE WENSEN | offerte@privacyacademie.nl

ACCREDITATIE VAN OPLEIDINGEN PRIVACY & DATAPROTECTIE

Op verzoek kunnen opleidingen van de Nederlandse Privacy Academie (NPA) worden geaccrediteerd door de desbetreffende beroepsorganisaties in het kader van

permanente educatie (zogenaamde PE punten). Hieraan zijn eventueel extra kosten voor deelnemers verbonden die vooraf worden afgestemd. Voor meer informatie, klik hier.

BIJ DEZE OPLEIDING HOORT (INCLUSIEF)

  Uitgebreide syllabus (naslag)

  Ondersteuning door e-learning (optioneel)

  Studiepakket Privacy & Dataprotectie (10% korting)

  Koffie en thee.

  Certificaat van Deelname erkend door de Nederlandse Privacy Academie (NPA)

  Opname in het Nederlands Register Privacy Opleidingen (NRPO)

  Accreditatie (PE punten) door beroeps- en brancheorganisaties (indien aangegeven) | afgegeven door de desbetreffende externe accrediterende organisaties).

            Hieraan zijn eventueel extra kosten voor deelnemers verbonden die vooraf worden afgestemd.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

 

Controle

 • Submit

STUDIEPAKKET PRIVACY & DATAPROTECTIE

NEDERLANDSE PRIVACY ACADEMIE OPTIES VOOR E-LEARNING PRIVACY & DATAPROTECTIE

NEDERLANDSE PRIVACY ACADEMIE OPTIES VOOR E-LEARNING PRIVACY & DATAPROTECTIE

HANDBOEK DATA PROTECTIE OFFICER (DPO/FG)