5-Daagse Opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming FG/ Data Protectie Officer (DPO) met Europees (EIPACC) Certificaat en Europese registratie

€ 4,700.00 € 3,499.00
4 DAAGSE OPLEIDING FG NPA

Europees Gecertificeerde Opleiding Data Protectie Officer (DPO/FG)

Cursusinhoud:

Deze opleiding bestaat uit 5 dagen les op afstand (online), een gratis exemplaar van het ‘Praktijkboek Functionaris voor Gegevensbescherming’ en meer dan 100 praktische templates. U krijgt les van professor mr drs Romeo Kadir (eerste Nederlandse FG in de semi-publieke sector), tevens Chairman EU GDPR Certification Committee van de European Association of Data Protection Professionals (EADPP) met ruim 20 jaar ervaring als FG/DPO in de Benelux.

De vijfde opleidingsdag bestaat uit een persoonlijk (op uw agenda afgestemd) 1:1 review van uw praktijkopdracht met de docent/trainer of een andere zeer ervaren senior AVG expert.

Europese Certificatie van deze populaire en hoog gewaardeerde Opleiding tot Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO)

Deze opleiding is gecertificeerd door het European Institute for Privacy, Audit, Compliance and Certification (EIPACC). Na afloop van deze opleiding ontvangt u een EIPACC Certificaat met bevestiging van conformiteit van kennis zoals vereist in een of meerdere Europese DPO certificeringsschema’s. Voorzover relevante normen nog niet zijn gepubliceerd, ontvangt de deelnemer 100% garantie dat bij publicatie een aangepast EIPACC certificaat wordt ontvangen.

Beschrijving: Gedegen klaarstomen voor de FG/DPO Praktijk

Deze opleiding is erop gericht om de functionaris voor gegevensbescherming (FG) de basiskennis en vaardigheden aan te leren die benodigd zijn om op een bekwame wijze AVG taken uit te voeren. Tijdens de opleiding is er alle ruimte om individuele vragen beantwoord te krijgen.

Deze ronduit unieke praktijkgerichte opleiding tot functionaris voor gegevensbescherming (FG) – ook wel Data Protection Officer (DPO) genoemd wordt gekenmerkt door de volgende opzet die ronduit uniek is en gebaseerd is op:

 1. Persoonlijke lessen van de Chairman EADPP CDPO Certification Committee
 2. Opzet en structuur van deze opleiding is gebaseerd op een speciaal door de trainer
 3. voor Europese (EADPP DPO) Certificering ontwikkeld en door de EU Certification Committee goedgekeurd ‘Body of Knowledge’ voor de FG/DPO. Hierin staan 15 kernthema’s centraal die allen gebaseerd zijn op de FG/DPO kerntaken van de FG
 4. Training op basis van Europees advies voor een FG werkprogramma (aanbevolen door de European Data Protection Board, EDPB)
 5. Aandacht voor de vijf GDPR Compliance pijlers: Legal, Compliance, Security, IT en Ethics
 6. AVG compliance in 5 stappen
 7. FG/DPO Compliance mechanismen
 8. 24/7 toegang tot de FG/DPO digitale syllabus
 9. 24/7 toegang tot de FG/DPO toolbox met meer dan 100 templates (praktische voorbeelden, checklists etc.) voor de FG/DPO Praktijk
 10. 24/7 tot unieke FG/DPO Training e-learnings
 11. Gratis eerste Europese handboek voor de FG: Praktijkboek Functionaris voor Gegevensbescherming – Leidraad voor een professioneel werkprogramma
 12. Gratis GDPR Resources (officiele AVG publicaties)
 13. Gratis registratie in het Nederlands Register van Privacy Opleidingen (NRPO)
 14. Gratis registratie in het European Register for Data Protection Professionals (RDPP)
 15. Gratis (6 maanden) online toegang tot Privapedia: Privacy & Data Protection Terms and Definitions
 16. Mogelijkheid voor accreditatie (PE punten) door beroeps- en brancheorganisaties (hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden)
 17. Koffie, thee & lunch (alleen bij fysieke trainingen)
 18. Aansluitende FG/DPO Skills training (optioneel)

 

Aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)/Data Protection Officer (DPO)

In de AVG is de functie van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) – oftewel de Data Protection Officer (DPO) – weliswaar wettelijk verankerd, doch door velen (inclusief vele externe consultants) nog altijd niet goed doorgrond dan wel begrepen.

Binnen een organisatie moet een FG/DPO ervoor zorgen dat aan de verplichtingen van de AVG wordt voldaan. Daarnaast heeft de FG/DPO als taak om de onderneming (verwerkingsverantwoordelijke) te informeren en te adviseren evenals de werknemers en verwerkers.

Ook is de DPO het aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens op het moment dat uw bedrijf hiermee in aanraking komt. Daarnaast is de DPO contactpunt voor alle betrokkenen met betrekking tot elke aangelegenheid de AVG betreffende.

Het staat iedere ondernemer vrij om een DPO aan te stellen. Dit kan voordelig zijn aangezien een goed opgeleide DPO, de privacy-gerelateerde risico’s voor uw bedrijf verkleint. Soms bent u zelfs verplicht een DPO aan te stellen.

Deze opleiding is in het bijzonder geschikt voor

In het algemeen is deze opleiding interessant voor een ieder die zich wil ontwikkelen tot een privacy professional. In het bijzonder is deze opleiding geschikt voor:

 • Aspirant FG’s/DPO’s
 • Junior FG’s/DPO’s
 • Medior FG’s/DPO’s
 • Senior FG’/DPO’s
 • Externe FG’s/DPO’s
 • Alle C-level Managers (waaronder CEO, COO, CCO, CDO, CIO, CISO)
 • Privacy Managers
 • Privacy Project Managers
 • Privacy Risk Managers
 • Privacy Teamleiders
 • Privacy Implementatie Managers
 • Privacy Juristen
 • Privacy Auditors
 • Leden van de Ondernemingsraad (OR)
 • IT specialist met weinig tot geen kennis van de AVG
 • Security specialist met weinig tot geen kennis van de AVG
 • Privacy officers
 • Privacy compliance officer
 • Privacy kwaliteitsmanagers
 • Privacy security officers
 • Certified Information Privacy Professional (CIPP/E)
 • Chief Data Officers
 • Overige privacy professionals

Na afloop van deze praktijkgerichte opleiding tot FG/DPO kunt u

 1. Lean en mean uw taken als FG/DPO definieren (en deels delegeren), praktijk en werkbaar inrichten
 2. Bent u praktisch voorbereid voor de functie van FG/DPO
 3. Bent u in staat om eigen FG/DPO werkprogramma te maken
 4. Bent u in staat om te beargumenteren wanneer er sprake is van een FG/DPO Conflict of interest
 5. Heeft u voldoende skills om de grillige FG/DPO praktijk aan te kunnen
 6. Beschikken over het eerste Europees gevalideerde CDPO certificaat
 7. Zich kosteloos inschrijven in het Europees Register van Data Protectie Professionals
 8. Een goede voorbereiding op het Europees CDPO examen van EADPP
 9. Kosteloos beschikken over het Praktijkboek FG- Leidraad voor een professioneel werkprogramma (het eerste Europese Handboek gebaseerd op een werkprogramma)
 10. Kosteloos gebruik maken van tenminste een FG/DPO elearning update met Europees Certificaat
 11. Een FG VIP code verkrijgen voor 15% korting op FG e-Updates (24/7 elearning programma voor FG’s) voor Permanente Educatie met Europees Certificaat
 12. Kosteloos een halfjaar gebruik maken van Privapedia – Privacy Terms & Definitions
 13. Zelfstandig als FG/DPO de verwerkingsverantwoordelijke, werknemers en verwerkers informeren over naleving van de AVG
 14. Zelfstandig als FG/DPO de verwerkingsverantwoordelijke, werknemers en verwerkers adviseren over naleving van de AVG
 15. Zelfstandig als FG/DPO invullen het toezien op de naleving van AVG verplichtingen door de verwerkingsverantwoordelijke, werknemers en verwerkers
 16. Zelfstandig als FG/DPO de hoofdposten van een eigen FG/DPO budget te kunnen beargumenteren
 17. Zelfstandig als FG/DPO optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens
 18. Zelfstandig als FG/DPO optreden als contactpunt voor betrokkenen
 19. Zelfstandig als FG/DPO desgevraagd adviseren over een data protectie impact assessment
 20. Zelfstandig als FG/DPO AVG compliance mechanismen onderscheiden en toepassen

 

Europees Gecertificeerd Functionaris Gegevensbescherming (FG)/ Certified Data Protection Officer (CDPO) Referentietabel

 

PRIVACY DATA PROTECTIE

Aanbevolen voorbereiding

Indien u dit nodig acht, wordt u aanbevolen (niet verplicht) om de volgende (Engelstalige) cursus te volgen ter voorbereiding op deze opleiding met als primair doel om uw leercurve te verhogen en om alvast ‘bekend te raken met de basisstof’.

Na afronding van deze cursus kunt u overigens opteren voor het desbetreffend Europees EIPACC Certificaat.

PRIVACY D

 

PRIVACY DATA PROTECTIECTIE

Triple AAA toegevoegde waarde voor uw werkgever

Met deze Opleiding tot FG/DPO constructief bijdragen aan AVG Certificering van uw bedrijf/organisatie conform erkende Europese certificeringsnormen

 

 

 

In Company Opleiding tot EU gecertificeerd FG/DPO    

De achtergrond (kennis en ervaring) verschilt nogal tussen toekomstige (en ook reeds aangestelde) FG’s/DPO’s. Het op maat maken van een FG/PO opleiding (eveneens Europees gecertificeerd) is dan ook vaak een efficient en zeer gewaardeerd alternatief.

In onze aanpak krijgt u meer dan 100 praktische templates die u in de praktijk toepast en die wij samen reviewen zodat u in de praktijk als FG/DPO optimaal kunt functioneren.

Vraagt u hier gerust en geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden door onderstaand contact button aan te klikken.

Kosteloze jaar-inschrijving in het European Register of Data Protection Professionals (RDPP)

Het European Register for Data Protection Professionals (RDPP) is het grootste register van Data Protectie Professional (waaronder FG’s/DPO’s) van Europa die een of andere vorm van gecertificeerde opleiding hebben genoten. Na validatie kan men in het register worden opgenomen. Validatie vindt plaats als de inhoud van een bepaalde opleiding of cursus voldoet aan een of meerdere eisen van relevante Europese certificeringsschema’s. Het RDPP wordt gehouden door EIPACC als onafhankelijk organisatie als onderdeel van een wereldwijde promotie van AVG kwaliteitsopleidingen en trainingen.

Beschikbare Data:

19 t/m 23 april 2021
17 t/m 21 mei 2021
21 t/m 25 juni 2021
26 t/m 30 juli 2021
27 september t/m 1 oktober 2021
25 t/m 29 oktober 2021
22 t/m 26 november 2021
20 t/m 24 december 2021

 

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Duration 32 uren
 • Skill level Alle niveaus
 • Language Nederlands
 • Students 378
 • Assessments Yes
Mr. drs. Romeo Kadir LLM MA MSc EMBA EMoC houdt zich sinds 1988 bezig met ‘European Privacy and Data Protection Rights’, aanvankelijk als (Honours)student, later als adviseur, consultant, docent en FG/DPO voor diverse (beursgenoteerde en kleine) Nederlandse en buitenlandse bedrijven en organisaties (overheid) binnen en buiten de EU. In 2001 was hij de eerste FG in Nederland werkzaam bij een ZBO, in 2003 was hij secretaris van het oprichtingsbestuur van het NGFG (beroepsvereniging van FG’s). Met zijn ruime kennis en ervaring op het gebied van privacy en dataprotectie legt hij zich momenteel toe op het bevorderen van multidisciplinair onderzoek en onderwijs op dit gebied. Naast docent gegevensbeschermingsrecht bij diverse opleidingsinstituten (waaronder de Universiteit Utrecht waar hij wetenschappelijk onderzoek doet naar ‘professionalisering van de FG’) is hij assessor bij het European Institute for Privacy, Audit, Compliance and Certification (EIPACC), lid van de ‘International Board of GDPR Experts’ van EuroPrivacy (houder van een Europees AVG certificeringsschema voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers), International GDPR expert bij Coleman’s (New York), Voorzitter van het opleidingscuratorium van de Nederlandse Privacy Academie (NPA), Voorzitter Raad van Toezicht (RvT) van het Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) en FG van de ‘Eerste Sociëteit der Nederlanden.’ Als gastspreker verzorgt Romeo regelmatig (binnenlandse en buitenlandse) bijdragen, (gast)colleges en presentaties over de AVG in het algemeen en de FG in het bijzonder. In de kwaliteit van eerste Vice-President van de European Association for Data Protection Professionals (EADPP) is hij ‘EADPP Chair Certification Commission European Data Protection Professionals’ en tevens ‘Chairman of the EADPP Academic Board of European GDPR experts’.
€ 4,700.00 € 3,499.00