FG/DPO Gecertificeerd op de Kaart – Praktische Begeleiding en Ondersteuning

€ 225.00 € 100.00
FG OP DE KAART Nederlandse Privacy Academie

Praktische begeleiding en ondersteuning van de FG/DPO

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) / data protection officer (DPO) die ‘de zaken goed op orde’ wenst te krijgen of wenst te behouden verdient alle ondersteuning en begeleiding hierbij.

Helaas komt het nog steeds vaak voor dat de FG/DPO bij het streven naar een professionele en praktische invulling van zijn/haar belangrijke spilfunctie niet altijd bekend is met de opties die hiervoor aanwezig zijn.

Met als doel de FG/DPO goed ‘op de kaart’ te zetten heeft de Nederlandse Privacy Academie (NPA) op verzoek van vele afgestudeerde FG’s/DPO’s een speciaal ondersteuningsdienst ontwikkeld voor de FG/DPO die heel goed ondersteuning kan gebruiken bij het uitvoeren van de toch al vaak complexe en tijdrovende werkzaamheden en daarbij behorende ‘uitdagingen’.

Ondersteuning kan vele vormen aannemen. Samen met de FG/DPO wordt de meest efficiënte en effectieve vorm van ondersteuning afgestemd. No-nonsense is het devies. Tijd is kostbaar, de middelen zijn schaars terwijl concrete doelen moeten worden gerealiseerd.

Infographic Praktische Ondersteuning en Begeleiding van de FG/DPO

Op basis van historische gegevens kan de behoefte aan praktische ondersteuning en begeleiding van de FG/DPO als volgt worden weergegeven.

 

Meest verzochte ondersteuningsverzoeken van de FG/DPO

In de afgelopen ruim 10 jaar dat wij als eerste Nederlandse privacy-only aanbieder vele praktijkgerichte (in company) opleidingen hebben mogen verzorgen, hebben vele ondersteuningsverzoeken ons bereikt. Zie hier een gecomprimeerd overzichtsdiagram (selectie van enkele praktijkvragen op basis van willekeur).

Sparren over interpretatievragen

 • Hoever strekt de wettelijke geheimhoudsplicht van de FG?
 • Wat houdt het ‘bindend effect’ in van het FG-Advies?
 • Wat moet in een cookiestatement?
 • Heeft u een checklist verwerkersovereenkomst voor mij?
 • Waarop moet ik als FG letten bij direct (online) marketing?
 • Wat mag of moet ik doen in het kader van datalekken?
 • Hoe ga ik als FG om met security vraagstukken?

FG & AVG compliance mechanismen

 • Welke FG-compliance mechanismen zijn er?
 • Hoe weet ik welke compliance methode het juiste is?
 • Mag ik een voorbeeld van een FG-Audit zodat ik die intern kan gebruiken?
 • Moet de interne compliance afdeling aan mij rapporteren?

FG & management

 • Hoe formuleer ik SMART FG doelstellingen?
 • Hoe voorkom dat ik niet ondersneeuw in het doen van legio klussen die niet eens op mijn bordje thuis horen?
 • Hoe weet ik of het AVG managementprogramma van de organisatie wel of niet voldoet aan de AVG?
 • Ik heb tijdelijke ondersteuning nodig, kunnen jullie tijdelijk ondersteunen?

Opzet & Werking van FG-activiteiten  

 • Hoe zet ik een professioneel FG-Werkprogramma op?
 • Welke FG software is voor mij het meest geschikt?
 • Hoe weet ik of mijn FG-advies voldoet aan de AVG?
 • Welke verplichte elementen moet ik als FG checken bij DPIA-advies?
 • Welke middelen heb ik bij constatering van non-compliance van bijvoorbeeld regels met betrekking tot profiling- en cookiebeleid?

FG & Stakeholders engagement

 • Hoe identificeer ik de belangrijkste stakeholders van mij als FG?
 • Hoever mag ik gaan met het betrekken van stakeholders bij de uitvoering van mijn FG-taken?

FG & transparantie

 • Hoe breng ik ‘rechtstreeks verslag uit’ zoals bedoeld in de AVG?
 • Waarop moet ik letten als ik contact heb met de Autoriteit Persoonsgegevens?

 

EU certificeerbare oplossingen, 100 % garantie

De tijd van prutsende dure consultants (‘externe FG’s) met sub-optimale en ‘halve, niet-gevalideerde oplossingen’ krijgen steeds minder ruimte om schade aan uw organisatie te richten. Alle ondersteuningsopties die wij bieden voldoen aan kwaliteitseisen van relevante EU-certificeringsnormen. Zonder enig reserve wordt dan ook de garantie afgegeven (indien de FG/DPO dat wenst) dat kan worden geopteerd voor het met succes aanvragen van een AVG compliance certificaat dat afgegeven wordt door het European Institute for Audit, Compliance and Certification (EIPACC).

 

Uw Voordelen van het NPA Loyaliteitsprogramma

De Nederlandse Privacy Academie (NPA) hecht aan het leveren van kwaliteit (niet goed, geld terug) en het opbouwen van een langdurige relatie met studenten en klanten waarbij loyaliteit wordt beloond.

Als beloning van het vertrouwen in de Nederlandse Privacy Academie (NPA) mag u gebruik van maken van het NPA loyaliteitsprogramma waarvan de voordelen onder omstandigheden kunnen oplopen tot wel € 20.000 of wel meer.

 

 

Extra FG/DPO Loyaliteitsprogramma

De Nederlandse Privacy Academie (NPA) hecht aan het leveren van kwaliteit (niet goed, geld terug) en het opbouwen van een langdurige relatie met de FG/DPO. 

Als beloning van het vertrouwen in de Nederlandse Privacy Academie (NPA) mag u gebruik van maken van het NPA loyaliteitsprogramma waarvan de voordelen onder omstandigheden kunnen oplopen tot wel € 15.000 of wel meer.

 1. Praktijkboek Functionaris voor Gegevensbescherming – Leidraad voor een professioneel werkprogramma
 2. FG Praktijk Toolbox met meer dan 100 aanpasbare FG templates en checklists die u in als FG/DPO in de praktijk kunt aanpassen en direct gebruiken
 3. 24/7 access tot online leeromgeving
 4. GDPR Resources
 5. 24/7 online toegang tot Privapedia– Privacy and Data Protection Terms
 6. FG e-Updates (24/7 online toegang, op basis van release)
 7. 50% loyaliteitskorting op de 2-daagse Opleiding FG
 8. 20% loyaliteitskorting op de unieke gecertificeerde FG Skills
 9. 10% Loyaliteitskorting op FG e-Updates (24/7 e-learnings)
 10. 10% Loyaliteitskorting op ‘FG op de Kaart’ praktische ondersteuning

 

Strippenkaart voor de FG/DPO

De unieke ondersteuning & begeleiding van de FG/DPO, ‘FG/DPO op de Kaart’ kent een uurtarief van € 155 (ex 21% btw) met een kennismakingstarief van € 100 per uur voor de eerste 8 uur (dag).

Als u belangstelling heeft in deze doorgaans zeer gewaardeerde dienstverlening wordt u (in uw voordeel) geadviseerd een geheel vrijblijvende offerte aan te vragen bij: accountmanager@privacyacademie.nl.

 

In het algemeen worden de volgende ‘strippenkaart tarieven gehanteerd.

Praktijkvoorbeeld van een strippenkaart besteding van 40 uur

U kunt voor 40 uur ondersteuning en begeleiding betrekken geheel naar eigen behoefte zoals het uitwerken van een FG-werkprogramma, het uitvoeren van een FG-Audit, FG-review, FG-nulmeting, FG-gapanalyse of het schrijven van een DPIA advies. Het is zelf mogelijk de uren in te zetten voor interne ondersteuning van AVG compliance elders in de organisatie (bijvoorbeeld het ondersteunen van de AVG Implementatie Manager, Afdelingshoofd of anders).

 

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Duration 40 uur
 • Skill level All levels
 • Language English
 • Students 45
 • Assessments Yes
Mr. drs. Romeo Kadir LLM MA MSc EMBA EMoC houdt zich sinds 1988 bezig met ‘European Privacy and Data Protection Rights’, aanvankelijk als (Honours)student, later als adviseur, consultant, docent en FG/DPO voor diverse (beursgenoteerde en kleine) Nederlandse en buitenlandse bedrijven en organisaties (overheid) binnen en buiten de EU. In 2001 was hij de eerste FG in Nederland werkzaam bij een ZBO, in 2003 was hij secretaris van het oprichtingsbestuur van het NGFG (beroepsvereniging van FG’s). Met zijn ruime kennis en ervaring op het gebied van privacy en dataprotectie legt hij zich momenteel toe op het bevorderen van multidisciplinair onderzoek en onderwijs op dit gebied. Naast docent gegevensbeschermingsrecht bij diverse opleidingsinstituten (waaronder de Universiteit Utrecht waar hij wetenschappelijk onderzoek doet naar ‘professionalisering van de FG’) is hij assessor bij het European Institute for Privacy, Audit, Compliance and Certification (EIPACC), lid van de ‘International Board of GDPR Experts’ van EuroPrivacy (houder van een Europees AVG certificeringsschema voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers), International GDPR expert bij Coleman’s (New York), Voorzitter van het opleidingscuratorium van de Nederlandse Privacy Academie (NPA), Voorzitter Raad van Toezicht (RvT) van het Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) en FG van de ‘Eerste Sociëteit der Nederlanden.’ Als gastspreker verzorgt Romeo regelmatig (binnenlandse en buitenlandse) bijdragen, (gast)colleges en presentaties over de AVG in het algemeen en de FG in het bijzonder. In de kwaliteit van eerste Vice-President van de European Association for Data Protection Professionals (EADPP) is hij ‘EADPP Chair Certification Commission European Data Protection Professionals’ en tevens ‘Chairman of the EADPP Academic Board of European GDPR experts’.
€ 225.00 € 100.00