Privacy en Dataprotectie in Nederland


Privacy en Dataprotectie wetgeving in Nederland

  • Richtlijnen voor de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) (EDPB)
  • Universele Verklaring Rechten van de Mens (UVRM)
  • Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)
  • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
  • Verdrag van Lissabon
  • OECD-Guidelines
  • EU Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest)