PRIVACY STATEMENT VAN DE NEDERLANDSE PRIVACY ACADEMIE (NPA)

SCOPE
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door de NPA worden verwerkt

HERKOMST
de NPA ontvangt direct informatie van u wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze producten en diensten, bijvoorbeeld een opleiding of een adviesproduct, een account op onze website maakt, ons belt of mailt of op een andere wijze informatie rechtstreeks aan ons geeft.

PERSOONSGEGEVENS

De volgende persoonsgegevens verkrijgt de NPA rechtstreeks van u of van een aan de NPA gelieerde organisatie (zoals het moederbedrijf van de NPA, het Nederlands Privacy Compliance Instituut NPCI).

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw postadres
 • Uw beroep
 • Uw telefoonnummer
 • Uw betalingsinformatie
 • Uw voorkeuren van communicatie in de toekomst

COOKIES
De NPA gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen en verbeteren. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Twitter en Google om sociale media integratie op onze websites mogelijk te maken.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES & SOCIAL MEDIA

De website van de NPA kan links naar externe websites en social media bevatten. De NPA heeft geen controle over deze externe websites en u wordt aangemoedigd ook kennis te nemen van het privacybeleid van desbetreffende website of sociaal medium.

Onze website kan plugins van sociale netwerken of andere derden bevatten. Indien wettelijk toegestaan, kunnen deze plugins communiceren met de derde die de plugin levert of er informatie naar sturen, zelfs als er niet op de plugin wordt gedrukt. Deze informatie kan uw IP-adres, informatie over uw browser en apparaat, en het adres van de webpagina die u op onze website bezoekt bevatten. Het laden, gebruiken of klikken op de plugins kan tevens cookies plaatsen, lezen en overdragen. Deze cookies kunnen een uniek identificatiemiddel bevatten dat het sociaal netwerk of de derde aan u heeft toegewezen. Het laden, de functionaliteit en uw gebruik van de plugins worden geregeld door het privacybeleid en de voorwaarden van de partij die de plugin levert.

DOELEINDEN VAN VERWERKINGEN

De NPA verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor communicatie met de verstrekker van de persoonsgegevens
 • Voor het aanbieden van door uw verzochte producten en diensten
 • Voor het beheer van onze websites
 • Voor het beantwoorden van uw vragen
 • Voor relatiebeheer
 • Voor managementdoeleinden

BEWAARTERMIJNEN

De NPA bewaart persoonsgegevens voor de duur nodig voor het verwezenlijken van de doeleinden, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.

BEVEILIGING
De NPA stelt alles in het werk om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. We hebben technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen met als doel het beschermen van persoonsgegevens tegen verlies of het verkeerd gebruik daarvan.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN
De NPA deelt uw persoonsgegevens alleen met externe serviceproviders die voor ons ondersteunende bedrijfsactiviteiten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het versturen van mailingen en ondersteuning bij e-learning. Met deze partijen sluiten wij bewerkersovereenkomsten af. Verder delen we uw gegevens wanneer dat vereist is door wetgeving of overheidsinstanties.

GEEN INFORMATIE MEER VAN ONS ONTVANGEN?
Uw wens om geen informatie van ons (meer) te willen ontvangen, wordt uiteraard gerespecteerd. Wilt u liever geen schriftelijke, telefonische en/of elektronische informatie ontvangen over onze producten of dienstverlening? U hoeft alleen een e-mail te sturen naar contact@privacyacademie.nl of een brief te sturen naar ons kantoor:

Nederlandse Privacy Academie (NPA)
Regulierenring 10
3981 LB Bunnik (UTRECHT)

OVERIGE VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN

Voor overige vragen en/of opmerkingen, laat het ons gerust weten via contact@privacyacademie.nl