• [metaslider id=117]

VERDIEPENDE MODULE | PRIVACY & DATAPROTECTIE VOOR NIET-JURISTEN

Tijdens deze verdiepende module komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod. 

 • Relevante theoretische basis 
 • Relevante praktische focus
 • Relevante praktijkvoorbeelden 
 • Relevante Praktische uitdagingen en praktische oplossingen 
 • Checklist voor de praktijk 

Art. 24 lid 1 van de AVG luidt als volgt, “Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd.”

Wat betekent deze bepaling in de kern voor uw organisatie? Dat staat centraal tijdens deze zeer interessante Cursus Kernpunten AVG Privacy & Dataprotectie (Bescherming Persoonsgegevens). Deze cursus is een inititatief van het Nederlands Privacy Compliance Instituut (NPCI) waarbij praktische implementatie van de AVG centraal staat.

Theorie, praktijk en praktische vaardigheden voor het effectief beschermen van persoonsgegevens worden afgewisseld.

In combinatie met het (optioneel te bestellen) Studiepakket Privacy & Dataprotectie is de leercurve optimaal.

Inhoudelijk en organisatorisch (data, tijden en locaties) is deze cursus gelijk aan de Cursus Kernpunten AVG Privacy & Dataprotectie.

 

BIJZONDERE AANDACHT VOOR

Onder andere de volgende onderwerpen komen tijdens deze verdiepende module aan bod.

 • GDPR| AVG Uitvoeringswet
 • GDPR |AVG Implementatieplan (strategische fasen)
 • GDPR |AVG Implementatieprocessen
 • GDPR | AVG Compliance in 5 STAPPEN
 • GDPR | AVG en de rol van de DPO | FG bij implementatie (zie ook DPO Update)
 • GDPR | AVG en de rol van het (lijn)management bij implementatie
 • DO’s en DON’Ts bij het implementeren van de EU GDPR | AVG

PRAKTISCHE INZICHTEN VOOR IMPLEMENTATIE

Bij de invulling van de in 24 AVG genoemde ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ komt in de praktijk veel om de hoek kijken. Expliciet dient hierbij ook aandacht te worden besteed aan de accountability plicht van de verwerkingsverantwoordelijke waarbij ‘evidence’ een centrale compliancerol vervult.

Tegen deze achtergrond wordt in deze verdiepende module onder andere aandacht besteed aan de volgende aspecten. 

 • Rol, positie en taken van het implementatieteam (Privacy & Dataprotectie Office)
 • Profielsamenstelling van het implementatieteam
 • Alignment met privacyvisie, missie en strategie
 • Implementatie transponeringstabel privacy principes
 • Implementatie van bezwaar-, beroep- en klachtenprocedures
 • Implementatie en de rol van PIA’s (Privacy Impact Assessments) volgens de EU GDPR|AVG
 • Implementatie en risicobeoordelingen PIA (Privacy Impact Assessments) volgens de EU GDPR|AVG
 • Implementeren en evidence produceren volgens de EU GDPR|AVG
 • Implementatie en Data Governance volgens de EU GDPR|AVG
 • Mortesem (matrix van organisatorische, technische en security maatregelen)
 • Overige onderwerpen die relevant zijn voor een praktische implementatie

AANVULLENDE VERDIEPENDE MODULES 

In het kader van verdieping in diverse aspecten van privacy & dataprotetie  kan een keuze worden gemaakt uit meerdere verdiepende modules die verspreid over het jaar worden verzorgd. Voor een overzicht van de meer dan 20 verdiepende modulesklik hier.

 

 

PIRAMYDE STAPPENPLAN VERDIEPING PRIVACY & DATAPROTECTIE

LESMETHODE VERDIEPENDE MODULE PRIVACY & DATAPROTECTIE

PRIVACY ACADEMIE BEHANDELPLAN VERDIEPENDE MODULES

MULTI-DISCIPLINAIRE BENADERING

PLAATSEN, DATA & TIJDEN

 

UTRECHT   19 MAART 2018 | 10:00 – 12:30

UTRECHT    14 MEI 2018 | 10:00 – 12:30

UTRECHT    18 MEI 2018 | 10:00 – 12:30

UTRECHT    17 JULI 2018 | 10:00 – 12:30

UTRECHT    17 SEPTEMBER 2018 | 10:00 – 12:30

UTRECHT    20 NOVEMBER 2018 | 10:00 – 12:30

DEZE VERDIEPENDE MODULE KAN OOK INCOMPANY WORDEN VERZORGD

INSCHRIJVINGSFORMULIER, ZIE HIERONDER

NA AFLOOP …

Beschikt u over een informatierijke syllabus voor naslag (fysiek en digitaal) op het gebied van privacy & dataprotectie, voldoende kennis, praktische tools en checklists om met de opgedane kennis en checklists in de praktijk aan de slag te gaan. 

Na afloop van deze opleiding verkrijgt u een door de Nederlandse Privacy Academie (NPA) erkende Certificaat van Deelname en wordt u opgenomen in het Nederlands Register voor Privacy Opleidingen (NRPO).

Als NPA alumnus kunt u altijd terugvallen op uw docenten (ervaren privacy specialisten) die u met de nodige inzichten in de (soms complexe) praktijk ter zijde kunnen staan en heeft u recht op interessante kortingen (bijvoorbeeld bij de aanschaf van literatuur, deelname aan symposia et cetera).

Na het volgen van deze  verdiepende module kunt u zich ook bekwamen in ander voor de praktijk belangrijke privacythema’s die uitgebreid worden behandeld in andere verdiepende modules die verspreid over het jaar worden verzorgd. Voor een overzicht van de overige verdiepende modules, klik hier.

GESCHIKT VOOR

 • DATA PROTECTIE OFFICERS (DPO’S)
 • FUNCTIONARISSEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING (FG’S)
 • PRIVACY OFFICERS
 • PRIVACY COMPLIANCE OFFICERS
 • PRIVACY SECURITY OFFICERS
 • CERTIFIED INFORMATION PRIVACY OFFICERS (CIPP)
 • DATA OFFICERS
 • BEGINNENDE & GEVORDERDE PRIVACY SPECIALISTEN

OOK INTERESSANT VOOR

 • COMPLIANCE OFFICERS
 • CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICERS (CISO’S)
 • SECURITY OFFICERS
 • INFORMATION MANAGERS
 • OVERIGE GEINTERESSEERDEN

 

UW INVESTERING

De kosten voor deze verdiepende module bedragen

€ 325 (ex 21% btw)

€ 325 (ex 21% btw)   voor kandidaten die recht hebben op een scholingsvoucher (de facto is deze verdiepende module voor deze deelnemers kosteloos)

ACCREDITATIE VAN DEZE VERDIEPENDE MODULE PRIVACY & DATAPROTECTIE

Op verzoek kunnen opleidingen van de Nederlandse Privacy Academie (NPA) worden geaccrediteerd door de desbetreffende beroepsorganisaties in het kader van

permanente educatie (zogenaamde PE punten). Hieraan zijn eventueel extra kosten voor deelnemers verbonden die vooraf worden afgestemd. Voor meer informatie, klik hier.

BIJ DEZE VERDIEPENDE MODULE HOORT (INCLUSIEF)

  Uitgebreide syllabus (naslag)

  Ondersteuning door e-learning (optioneel)

  Studiepakket Privacy & Dataprotectie (optioneel)

  Koffie, thee & lunch

  Certificaat van Deelname erkend door de Nederlandse Privacy Academie (NPA)

  Accreditatie (PE punten) door beroeps- en brancheorganisaties (optioneel) | afgegeven door de desbetreffende externe accrediterende organisaties).

      Hieraan zijn eventueel extra kosten voor deelnemers verbonden die vooraf worden afgestemd.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

[vfb id=’35’]